Posters

New poster and logotype for gen∼.rate ensamble, taking part of Warsaw Autumn 2016 Festival.
New logotype and poster for FJORS ensamble.

//////

Nowy plakat i logotyp dla grupy kompozytorskiej gen∼.rate, która zagra w ramach festiwalu Warszawska Jesień 2016!

Nowy plakat i logotyp grupy Fjors.